Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Norint grąžinti prekę, reikia informuoti mus skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs. Pirkėjas negali atsisakyti sutarties, jei prekė buvo pagaminta pagal konkrečius Pirkėjo reikalavimus, prekėms, kurių negalima grąžinti dėl higienos ar sveikatos apsaugos priežasčių, kitais atvejais, nurodytais CK 6.228102 d., išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis;

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
1.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
1.3 Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
1.4 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
1.5 Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopiją)
1.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 1.1 - 1.5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.7 Pasinaudojus sutarties atsisakymo teise, Pirkėjui grąžinama už prekę sumokėta pinigų suma ir siuntimo išlaidos.
1.8 Jeigu pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
1.9 Pinigai grąžinami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 d.d. nuo prekės gavimo. Grąžinimas vykdomas tik į to paties asmens, kuris pirko prekę, banko sąskaitą.

Prekėms taikoma 2 m. teisinė kokybės garantija. Norėdamas ja pasinaudoti Pirkėjas turi raštu kreiptis į pardavėją ir pateikti prekės įsigijimo dokumentus. Pirkėjui įsigijus nekokybišką prekę taikomos Civiliniame kodekse nustatytos taisyklės: Pirkėjo prašymu Pardavėjas prekę pakeičia kokybiška preke arba prekę suremontuoja. Jei tai nemanoma, pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti pinigus. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu prekės trūkumas yra nedidelis.

Ginčų sprendimo tvarka

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas  ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėja prašymą ir pateikia išsamų  atsakymą. Jei šis atsakymas Pirkėjo netenkina, jis turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,  www.vvtat.lt) arba į teismą.

Prašymus ar skundus Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.